•  

TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTOV

 
  •  

HYDROIZOLÁCIE

 
  •  

REALIZÁCIA STAVIEB


O SPOLOČNOSTI

  • Spoločnosť Arcus Signum so sídlom v Hrnčiarovciach nad Parnou pri Trnave bola založená 17.11.1999 a vznikla 5.4.2000.
  • Vo svojich začiatkoch sme vykonávali stavebnú údržbu budov. Ďalej sme sa zamerali na komplexné rekonštrukcie a výstavbu bytových domov, administratívnych budov a rodinných domov.
  • Stavby a ich zmeny s ohľadom na tepelnú ochranu budov, komplexnosť dodávky a zhotovenia sú pre nás aj naďalej prioritou.
  • Zabezpečíme projekt potrebný pre stavebné povolenie, prípadne realizačný projekt. Vypracujeme cenovú ponuku, teplotechnické posúdenie stavebných konštrukcií a vypracujeme prepočty úspor a návratnosť investície.